• ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่


 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  28
  19
  47
  2
  อนุบาล 3
  29
  24
  53
  2
  รวม อนุบาล
  57
  43
  100
  4
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  28
  30
  58
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  35
  21
  56
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  36
  24
  60
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  27
  33
  60
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  29
  27
  56
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  33
  18
  51
  2
  รวมประถม
  188
  153
  341
  12
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  25
  27
  52
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  30
  25
  55
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  22
  13
  35
  1
  รวมมัธยมต้น
  77
  65
  142
  5
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  322
  261
  583
  21

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

  Loading...โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โทรศัพท์: 038-090-914 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]