• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมู่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  9
  หนองเกตุ หนองกระเพรา หนองเกตุ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  4
  บ้านสวน ตำบลหัวสำโรง อำเภอแแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  5
  บ้านอ่าวช้างไล่ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  6
  บ้านใหม่ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  10
  บ้านแหลมหว้า ตำบลหัวสำโรง อำเภอแแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โทรศัพท์: 038-090-914 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]