• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
 • ๑.นายจุมพล  เสาวภาภรณ์

  ๒นายเสริมลาภ  สิริพรม

  ๓.นายเฉลิมพล  วิจิตรจินต์

  ๔.นางสุจิตตรา  สีใส

  ๕.นางบุญส่ง   เมฆอรุณ

  ๖.พอ.อ.พิบูลย์  นพโสภณ

  ๗.พระประมูล   กตปุญโญ

  ๘.พระประดิษฐ์  เปมสีโล

  ๙.นายเกษียร   โคพระ

  ๑๐.นาสร้อยธนากร   โคตน

  ๑๑.นายมนตรี  สุระถา

  ๑๒.นายประมวล  เสาวภาภรณ์

  ๑๓.นายอมร     สิทธิ

  ๑๔.นายสมสม  ธิวรรณรักษ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-01-17 19:09:55 น.

โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โทรศัพท์: 038-090-914 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]