• ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ • นางสาวอัมพิกา สิริพรม
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0811778466
  อีเมล์: [email protected]โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โทรศัพท์: 038-090-914 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]